updated 5:41 PM CEST, Jun 3, 2023

 

Rocznica Koronacji

 Pierwsza rocznica koronacji   

Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa 

w Naszym Sanktuarium

 

  

Boże Ciało 2016

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Procesja Bożego Ciała w naszej parafii była piękna i uroczysta. Na ulice ,,wyszły” wszystkie chorągwie, feretrony, poduszki z insygniami wiary. Tradycją też jest czynny udział dzieci I-komunijnych: dziewczynki sypią kwiatki, a chłopcy niosą okazałych rozmiarów różaniec, który w naszej świątyni jest od bardzo dawna i zawsze noszą go chłopcy. Monstrancje z Najświętszym Sakramentem niósł ks. Sylwester Falkowski, który – jak sam przyznał – robił to po raz pierwszy w swojej rodzinnej parafii.

Pierwsza komunia święta 22 Maj

W dniu 22 maja 2016r. w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Przystąpiło do niej 27 dzieci z klas II i III ze Szkół Podstawowych w Domanowie i Mniu.

Przygotowania trwały od września w ramach katechezy szkolnej, ale najbardziej intensywne zaczęły się po świętach wielkanocnych. Dzieci spotykały się trzy razy w tygodniu na katechezie parafialnej z p. katechetką. Spotkania dotyczyły zarówno formacji duchowej przed I spowiedzią i I Komunią Świętą, jak też prób związanych z przebiegiem obu niezwykle ważnych  dla dzieci uroczystości. Była to ciężka i mozolna praca zarówno dla dzieci, katechetki, jak również rodziców.

W dniach 22-24 kwietnia 2016 złaz harcerski

 

W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. na terenie naszej parafii  odbywał się złaz harcerski. W Szkole Podstawowej w Domanowie ,,biwakowały” zuchy i harcerze z terenu całego powiatu bielskiego.

            W sobotę wieś Domanowo była wprost ,,zadeptywana” przez zastępy zuchów, a sąsiednie wsie – Pietraszki oraz Pruszanki – przez drużyny harcerskie. Wykonywali oni różne zadania, które miały na celu zapoznanie uczestników zlotu z historią kościoła i parafii w Domanowie oraz historią naszych terenów.

Błogosławieństwa ministrantów do pełnienia funkcji lektora

W dniu 21 maja w Drohiczynie miała miejsce uroczystość błogosławieństwa ministrantów do pełnienia funkcji lektora przez J.E. Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.

Z naszej parafii takie błogosławieństwo otrzymali wieloletni ministranci: Michał Falkowski i Szymon Roszkowski.

Trwa Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego

„Ze względu na wiarę na przestrzeni wieków mężczyźni i kobiety każdego wieku, których imię jest zapisane w Księdze Życia, wyznali piękno pójścia za Panem Jezusem, tam gdzie byli wzywani, żeby dać świadectwo swojego bycia chrześcijanami: w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym, w wypełnianiu charyzmatów i posług, do których byli powoływani" (Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, 13)

Wesołego Alleluja!

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5

Liturgia Wielkiej Soboty

Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na jej zakończenie odprawiana jest uroczysta msza św. Wigilii Paschalnej.

Tradycja święcenia pokarmów

Wielkanocna święconka i jej symbolika

Zawartość wielkanocnego koszyka ma głęboką symbolikę i jest ściśle związana z tradycją nadchodzących świąt. Jajko to symbol odradzającego się życia, sól - oczyszczenia i prawdy, a wędlina - dostatku. Święconka powinna składać się z siedmiu elementów. A zatem co jeszcze powinno trafić do świątecznego koszyczka?

Wielki Piątek – Adoracja Krzyża

W Wielki Piątek ksiądz, który przewodniczy liturgii Męki Pańskiej przed do ołtarza wykonuje gest leżenia krzyżem, oddając w ten sposób cześć ołtarzowi. Ołtarz ten (w tym dniu obnażony) symbolizuje Chrystusa. Ksiądz więc pada przed Chrystusem, który za nas oddaje życie na krzyżu. Ten gest leżenia krzyżem ukazuje sytuację człowieka po grzechu, sytuację człowieka upadłego. A jednocześnie ten upadły człowiek ma nadzieje, że Chrystus będzie jego odkupicielem, że Chrystus go podniesie z upadku grzechu.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Przewodnik po Triduum Paschalnym

 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w

Wielki Czwartek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu,

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730