updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

15 czerwca Mień - uroczystości odpustowe

15 czerwca, w kaplicy w Mniu, miały miejsce uroczystości odpustowe związane ze wspomnieniem jej patrona, św. brata Alberta Chmielowskiego. Mszy świętej przewodniczył i

Słowo Boże wygłosił ks. Wiesław Niemyjski, proboszcz i dziekan drohiczyński. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Mianka”, który wykonywał autorskie pieśni o św. bracie Albercie. Kaznodzieja przypomniał zebranym życiorys świętego, skupiając się na momentach przełomowych w jego życiu, czyli odniesieniu rany w bitwie powstańczej i późniejszej chorobie, która przyczyniła się do jego nawrócenia. To pokazuje nam, jak nieoczywiste mogą być sposoby, przez jakie Pan Bóg pragnie zbliżyć do siebie ludzi. Ukazuje też bogactwo Bożych łask i Bożego miłosierdzia. Św. brat Albert uczy nas, jak okazywać bliźnim miłosierdzie i przez to przybliżać ich do Boga. Po Mszy św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja wokół kaplicy. Na zakończenie wybrzmiał dziękczynny hymn ”Ciebie, Boga, wysławiamy”.     FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730