updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Spotkanie formacyjne młodzieży przed sakramentem bierzmowania

13 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie formacyjne młodzieży przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Poprowadził je ks. dr Piotr Jarosiewicz, dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży naszej diecezji. Najpierw wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie czerwcowym i Mszy św., a następnie młodzież wysłuchała

specjalnie skierowanych do niej słów. Ks. Piotr, przez analogię do wiadra i wody w studni, opisywał, co dzieje się z nami, gdy nie jesteśmy napełnieni Bogiem. Nasza dusza nie znosi pustki, gdy nie ma w niej miejsca dla Boga, wchodzi tam grzech, który może przerodzić się w nałóg czy obojętność na sprawy Boże. Poprzez prawdziwe przykłady z życia ks. Piotr udowadniał młodzieży, jak nałóg może zniewalać, niszczyć życie nasze i naszych najbliższych, ale dowodził też, jak potężne jest działanie Bożej łaski. Zachęcał zgromadzonych do podjęcia walki z grzechem i uzależnieniami, przede wszystkim od telefonu. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks. proboszcza. Jako pomoc i wsparcie w pracy nad sobą ks. Piotr podarował młodzieży egzemplarze swojej książki pt.: „Siedem”. Chętni otrzymali także dedykacje od autora.                            FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730