updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Ostatni Nieszpór 2024

W czwartek, 6 czerwca, ostatnimi nieszporami i procesją eucharystyczną zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała. Do świątyni przybyło dużo dzieci, aby wziąć udział w procesji i otrzymać błogosławieństwo, które tego dnia jest im tradycyjnie udzielane. Parafianie przynieśli ze sobą również

wianki i bukiety różnych roślin, które zostały pobłogosławione przez księdza proboszcza. Zioła te są potem pomocne w łagodzeniu różnego rodzaju dolegliwości oraz przypominają nam o przeżytym czasie szczególnej czci dla Ciała i Krwi Pańskiej. Dzieci, które uczestniczyły przez ostatni tydzień w procesjach i nabożeństwach, zostały obdarowane słodkimi upominkami.                                                              FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730