updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

2024 Boże Ciało

30 maja 2024 r. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia dziękujemy Bogu, że został z nami pod postaciami chleba i wina. Sakrament Eucharystii daje nam siłę do walki z pokusami i umacnia w dobrym, podtrzymuje w nas życie nadprzyrodzone i przygotowuje na

życie wieczne. Tradycją święta Bożego Ciała są procesje z Najświętszym Sakramentem ulicami naszych miejscowości. Jest to manifestacja radości i wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Procesja ta rokrocznie jest dużym wydarzeniem w życiu naszej społeczności. Mieszkańcy porządkują posesje i chodniki, dekorują domy, ulice i ołtarze na trasie przejścia. Orszak procesyjny jest długi i różnorodny: niesione są chorągwie, ołtarzyki, figury, różaniec, dziewczynki sypią kwiatki, chłopcy dzwonią dzwonkami, widoczna jest asysta naszych strażaków. Z miast zjeżdża się rodzina, aby to właśnie w swojej rodzinnej parafii wziąć udział w procesji Bożego Ciała. Jest to wyraz przywiązania do tradycji i wiary. Niech podniosłej oprawie tego święta towarzyszy także refleksja nad znaczeniem i wielkością daru jakim jest dla nas sakrament Eucharystii.  FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730