updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

2024 Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pańskim, Duch Święty zstąpił na Maryję i apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Apostołowie, otrzymawszy wszystkie Jego dary, rozpoczęli głoszenie Ewangelii. Chrystus wielokrotnie zapowiadał i obiecywał swoim uczniom, że otrzymają moc Ducha Świętego, który ich

wszystkiego nauczy i przypomni im wszystkie Jego słowa. Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty prowadzi Kościół i nieustannie udziela swoich darów jego członkom. Jest obecny w Słowie Bożym i w sakramentach, szczególnie w sakramencie bierzmowania. Każdy bierzmowany otrzymuje takie same dary, jakie otrzymali apostołowie w Wieczerniku, ma więc do wypełnienia to samo zadanie: głoszenie Ewangelii. Duch Święty ciągle obdarza nas potrzebnymi łaskami. Musimy być uważni na to Boże działanie, wykorzystując otrzymane dary dla zbawienia naszego i naszych bliźnich. Przykładem takiego postępowania niech będzie dla nas Maryja, Oblubienica Ducha Świętego i Matka Kościoła.                                                                                                                FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730