updated 6:35 PM CEST, Jun 19, 2024

2024 Dekanalne spotkanie KŻR

15 maja 2024 r. do Domanowskiego Sanktuarium, na zaproszenie proboszcza ks. dr Krzysztofa Napiórkowskiego, przybyli członkowie Kół Żywego Różańca i czciciele Matki Bożej z dekanatu brańskiego. Rozpoczęto od wspólnej modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, którą prowadził

ks. dr Rafał Pokrywiński. Odmawianiu każdej z tajemnic przewodniczyły osoby reprezentujące poszczególne parafie. Następnie sprawowana była Msza św., koncelebrowana przez ks. Rafała i ks. Krzysztofa, w intencji członków Kół Żywego Różańca. Na początku słowa powitania i zachęty skierował do zgromadzonych ksiądz proboszcz. Słowo Boże wygłosił ks. Rafał, który nakreślił zgromadzonym niebezpieczną sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Kościół i świat. Na naszych oczach rozgrywa się walka szatana z Kościołem i Bożym porządkiem rzeczy. Pod pozorem dobra, postępu i innych szlachetnych słów narzucane są nam „prawa”, które w rzeczywistości są zaprzeczeniem nie tylko nauki Chrystusowej ale i zdrowego rozsądku. Nawiązując do słów św. Pawła z pierwszego czytania: „Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20, 29-30) stwierdził, że słowa te aktualne były w początkach Kościoła, aktualne są również dziś, może nawet bardziej. Musimy strzec się, aby nie dać się zwieść poglądom i naukom, które w imię źle pojętego braterstwa, tolerancji, wolności chcą oderwać nas od Ciała Chrystusowego i przeciągnąć na stronę zła. Jak w tym wszystkim się nie pogubić, jak nie dać się zwieść szatanowi i jego sługom, jak odróżnić to, co Boże od fikcji i kłamstwa? Musimy przylgnąć do Matki Najświętszej. Ona jest całkowicie wolna od wpływów złego ducha, do Niej szatan nigdy nie miał dostępu. Naśladujmy jej cnoty, słuchajmy tego, co do nas mówi, np. w swoich objawieniach w Fatimie. Prosi tam o modlitwę różańcową. Jako członkowie kół różańcowych mamy ten szczególny przywilej bycia bliżej Matki Bożej, mamy więc szczególną misję do wypełnienia. Musimy krzewić modlitwę różańcową w naszych środowiskach, sami nieustannie się modlić. W Maryi jest nasza nadzieja na zwycięstwo, Ona jest tą, której potomstwo zmiażdży głowę węża. Tym potomstwem jest Chrystus, jest nim też Jego Ciało, czyli Kościół. Jego zwycięstwo jest pewne, stąd czerpmy siłę i odwagę do walki ze złem.
Podsumowując pierwsze spotkanie Kół Żywego Różańca dekanatu brańskiego, słowa wdzięczności Panu Bogu i ludziom wypowiedzieli organizatorzy: zelatorka dekanalna Bożena Aleksiejuk i proboszcz domanowski ks. Krzysztof Napiórkowski. Na zakończenie zgromadzeni oddali cześć Pani Domanowskiej przez obejście na kolanach ołtarza z Jej ukoronowanym wizerunkiem.                                                                                         FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730