updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

EGZORCYSTA - 23 lipca 2023 r. ks. Jarosław Błażejak

23 lipca 2023 r. gościliśmy w naszej parafii ks. Jarosława Błażejaka, proboszcza z Czartajewa, który w naszej diecezji pełni posługę egzorcysty. W głoszonym tego dnia Słowie Bożym, mówił o różnorakich zagrożeniach duchowych, na które

jesteśmy narażeni. Przestrzegał nas przed zgubnym wpływem korzystania z usług uzdrowicieli i wróżek, przed horoskopami i spirytyzmem. Jak podkreślił, największym zagrożeniem duchowym jest uparte trwanie w grzechu ciężkim, które daje do nas przystęp złemu duchowi. Czerpiąc ze swojego długoletniego doświadczenia egzorcysty stwierdził, że tak naprawdę opętanie przez złego ducha występuje rzadko, częstsze są natomiast przypadki dręczenia ludzi przez diabła. Potrzeba tu wiele mądrości i roztropności, aby odróżnić działanie szatana od różnych chorób i dolegliwości natury psychicznej i właściwie pomóc cierpiącemu człowiekowi. Przestrzegał nas też przed różnymi zabobonami, które w Piśmie Świętym są ukazywane jako oddawanie czci bożkom i sprzeciwiają się pierwszemu przykazaniu Bożemu. Nasze zaufanie winniśmy pokładać w Bogu, a nie w amuletach i figurkach, które mają nam „przynosić szczęście”. Ks. Jarosław zaznaczył także, że nasze błędne postępowanie w wymienionych przez niego kwestiach oddziałuje nie tylko na nas, ale może mieć także wpływ na naszych najbliższych. Nie możemy jednak pozostawać w stanie ciągłego lęku przed działaniem złego ducha.  To Bóg jest wszechmocny, pozostając blisko niego przez modlitwę, dobre postępowanie i korzystanie z sakramentów nie mamy się czego obawiać.
Z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa, parafianie tego dnia złożyli życzenia imieninowe swojemu proboszczowi ks. Krzysztofowi Napiórkowskiemu. Po Mszach Świętych miało miejsce także błogosławieństwo pojazdów i kierowców oraz można było złożyć ofiary na pomoc misjom.                                                                                FB

Ostatnio zmienianyśroda, 16 sierpień 2023 15:37

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730