updated 4:33 PM CET, Dec 5, 2023

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2023

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii miały miejsce w dniach 10-12 marca. Przewodniczył im ks. kan. Andrzej Witerski, diecezjalny duszpasterz wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz proboszcz w Sterdyni.
Podczas wygłoszonych nauk rekolekcyjnych wspólnie rozważaliśmy znaczenie wybranych obrzędów Mszy Świętej. Eucharystię rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami: „Pan z wami - I z duchem twoim”. Są to krótkie

, ale bardzo znaczące elementy liturgii. Uświadamiają nam, że na Mszy Świętej gromadzimy się w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jesteśmy widzialnym znakiem Jego zbawczej obecności w świecie. Na obrzędy wstępne Mszy Świętej składa się także akt pokuty. Przyznajemy się przed Bogiem, ale też i przed zgromadzonymi bliźnimi, że zgrzeszyliśmy i prosimy o modlitwę w naszej intencji. Niech to nie będzie z naszej strony tylko wyrecytowany z pamięci tekst, ale wewnętrzne głębokie błaganie o modlitwę z całym poczuciem naszej grzeszności. Bóg nie jest obojętny na tragedię ludzkości popadającej w grzech. Zesłał swego Syna, aby nas odkupił, bo jako miłosierny Ojciec nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył (Ez 33, 11).
Pierwszy dzień rekolekcji był także dniem, w którym modliliśmy się w intencji kobiet. Z tej okazji panie przygotowały Liturgię Słowa wieczornej Mszy Świętej oraz rozważania Drogi Krzyżowej, którą tego dnia odprawiliśmy idąc ulicami Domanowa. Rozważaliśmy poszczególne stacje w odniesieniu do życia małżeńskiego i rodzinnego. Prosiliśmy Pana Jezusa o pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, które na tej drodze życia się pojawiają, abyśmy we wszystkich naszych czynach zawsze kierowali się miłością. Krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych miejscowości, którzy bardzo chętnie podejmowali się tego zadania.
Drugiego dnia ksiądz rekolekcjonista mówił nam o kolekcie, czyli modlitwie kończącej obrzędy wstępne Mszy Świętej, którą celebrans odmawia przed czytaniami. Zbiera ona intencje zgromadzonego na liturgii ludu i przedstawia je Bogu. Powinniśmy sobie wtedy uświadomić, z czym przyszliśmy na Mszę Świętą i co chcemy Bogu przedstawić. Nasza postawa powinna być podobna do przytoczonych postaci z Ewangelii: uzdrowionego niewidomego oraz czterech przyjaciół, którzy przynieśli do Chrystusa paralityka. Pan Jezus pyta każdego z nas: Co chcesz abym ci uczynił? Kogo przyniosłeś w swoim sercu, kto jest tak sparaliżowany grzechem i niewiarą, że sam już nie przyjdzie? Podczas odmawiania kolekty wypowiedzmy w duszy te intencje, przedstawiając je Panu Bogu.
Ostatniego dnia usłyszeliśmy o prefacji, modlitwie dziękczynnej rozpoczynającej modlitwę eucharystyczną. Każdy z nas powinien wtedy wyznać Bogu, za co jest Mu wdzięczny. Za jaką osobę, za jakie wydarzenie z naszego życia, o którym możemy powiedzieć słowami psalmisty, że Pan Bóg to sprawił i cudem jest w naszych oczach (Ps 118, 23). Musimy sobie uświadomić, jak wiele otrzymaliśmy od Boga. Św. Paweł pisze: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał” (1 Kor 4, 7). Składanie dziękczynienia Bogu jest, jak głosi prefacja, godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Na zakończenie Eucharystii jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusa światu, nieść Jego pokój w nasze środowiska. Mamy być solą ziemi i światłem świata, jako współpracownicy zbawienia przez nasze świadectwo świętego życia.
Tegoroczne nauki rekolekcyjne zwróciły naszą uwagę na te elementy Mszy Świętej, które być może do tej pory były dla nas niezauważalne lub nie przywiązywaliśmy do nich większej wagi. Uświadomiliśmy sobie, że każda, nawet najmniejsza część Eucharystii ma znaczenie i głęboką treść teologiczną. Ksiądz rekolekcjonista ubogacał swoje nauki cytatami z Pisma Świętego oraz świadectwami z własnego życia. Niechaj jednym z owoców duchowych tych rekolekcji będzie nasz bardziej świadomy udział we Mszy Świętej, nie ograniczający się tylko do postawy widza, ale będący czynnym, zaangażowanym i owocnym w niej uczestnictwem. FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730