updated 4:33 PM CET, Dec 5, 2023

Bierzmowanie 2023

We wtorek, 28 lutego 2023 r., 19 naszych parafian, podczas wieczornej Mszy Świętej, przyjęło sakrament bierzmowania. Eucharystię celebrował i sakramentu udzielił ordynariusz drohiczyński ks. bp Piotr Sawczuk. Obecni byli także kapłani: ks. Andrzej Ulaczyk - dziekan brański, ks. Zbigniew Bolewski – proboszcz z Topczewa, ks. Jarosław Wojasiński – proboszcz parafii Niemyje Nowe oraz ks. Marcin Szymanik – sekretarz ks. biskupa. Na początku przedstawiciele rodziców młodzieży poprosili ekscelencję o

udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej swoim dzieciom. Po Ewangelii miał miejsce nowy obrzęd przedstawienia kandydatów – wywoływany z imienia i nazwiska każdy z nich powstawał i odpowiadał: „Jestem!”. Obrzęd ten objaśnił ks. biskup w wygłoszonym kazaniu. Odpowiedź „jestem” jest obfita w treść. Oznacza: jestem obecny, wytrwałem w przygotowaniach, w modlitwie, starałem się zrobić w sercu miejsce dla Ducha Świętego. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania służy otworzeniu serca na Boga, zrozumieniu daru jaki się otrzymuje, jaki On chętnie nam daje, aby nas umocnić jako uczniów Chrystusa. Bierzmowanie istniało od samego początku Kościoła. Duch Święty, który zstąpił na apostołów, dał początek Kościołowi i umocnił załamanych uczniów. Apostołowie byli przerażeni okrutną śmiercią Chrystusa i bali się, że ich również to spotka. Gdy w końcu dowiedzieli się o zmartwychwstaniu, nie zdobyli się na odwagę, aby o nim świadczyć. Udali się natomiast do wieczernika na modlitwę, przypominając sobie słowa Pana Jezusa o zesłaniu Pocieszyciela. Gdy w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na nich Duch Święty, to wlał w ich serca odwagę i moc, oświecił ich umysły. Dlatego nazywamy to początkiem Kościoła – apostołowie wyszli z wieczernika i zaczęli świadczyć o Chrystusie. Św. Piotr, prosty rybak, wygłosił takie kazanie, że nawróciło się na raz 3 tysiące ludzi. 3 lata obserwował on życie i działalność Pana Jezusa, ale nie uczyniło to z niego z automatu wytrawnego kaznodziei. To Duch Święty uzdolnił go do głoszenia i otworzył serca ludzi na jego słowa. Duch Święty nieustannie prowadzi swój Kościół i zstępuje na jego członków, aby na miarę potrzeb czasów, uzdolnić ich do dawania świadectwa o Chrystusie, co nie jest przecież rzeczą łatwą. Chrystus ma wielu wrogów, wielu chce Go usunąć na margines życia twierdząc, że nie pasuje On do dzisiejszego nowoczesnego świata. Chcemy dziś prosić Ducha Świętego, aby nas utwierdził w wierze, aby rozpalił nasze serca miłością do Boga i ludzi, żeby w dzisiejszych bezbożnych, zmaterializowanych czasach trwać przy Chrystusie, być Jego świadkami. Nasza ojczyzna ma długie tradycje chrześcijańskie i my chcemy te szlachetne tradycje pielęgnować. Duch Święty ciągle jest nam potrzebny, na różnych etapach ludzkiej drogi, gdyż człowiek łatwo zapomina, wybierając to, co łatwiejsze, co mniej kosztuje. Duch Święty zstępuje dziś na młodzież, aby ją odnowić, aby była Jego własnością, Jego świadkami wobec ludzi. Bycie świadkiem Chrystusa to dla nas powód do radości i dumy, co mamy potwierdzać swoją postawą i codziennymi wyborami.
Po homilii kandydaci, jako dojrzali i świadomi chrześcijanie, wobec ks. biskupa i wszystkich zgromadzonych, wyrzekli się szatana i złożyli wyznanie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po tym nastąpił właściwy obrzęd udzielenia sakramentu przez modlitwę i namaszczenie olejem krzyżma.
Na zakończenie liturgii bierzmowani złożyli wyrazy wdzięczności księdzu biskupowi za udzielenie sakramentu. Ekscelencja skierował jeszcze do młodzieży słowo umocnienia. Życzył, aby prawidłowo rozeznali i z odwagą wypełnili swoje życiowe powołanie. Pobłogosławił też krzyże, które młodzież otrzymała na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Po Mszy Świętej bierzmowani wraz z ks. proboszczem obeszli na kolanach ołtarz z obrazem Matki Bożej Domanowskiej w podziękowaniu za szczęśliwe przejście okresu przygotowań, zwieńczonego dzisiejszą uroczystością.                                                             FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730