updated 4:33 PM CET, Dec 5, 2023

Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. „Wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis Prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w

Niego. Podobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale” (z obrzędu błogosławieństwa świec gromnicznych). Scenę ofiarowania przedstawia ewangelista Łukasz (Łk 2, 22-38). Symeon nazywa Pana Jezusa „światłem na oświecenie pogan”. Na pamiątkę jego słów, tego dnia święcimy świece, zwane gromnicami. Zapalając je, w wypadku niebezpieczeństwa czy śmierci, uświadamiamy sobie, że nasza jedyna nadzieja na ocalenie jest w Chrystusie, światłości bez  końca.                                                                                         FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730