updated 5:41 PM CEST, Jun 3, 2023

1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Boskie macierzyństwo Maryi dotyczy ludzkiego narodzenia Syna Bożego, a nie Jego zrodzenia Boskiego. Syn Boży, przyjmując z Maryi ludzką naturę, nie przestał być Bogiem. A ponieważ przedmiotem zrodzenia jest osoba, a nie natura, Maryja jest prawdziwie Matką Bożą. Prawda ta jest dogmatem naszej wiary, ogłoszonym na soborze w Efezie w 431 r.
Przywilej

Boskiego Macierzyństwa jest największym ze wszystkich niezliczonych przywilejów Maryi; jest on ich początkiem i źródłem. Cześć i miłość jaką wierni obdarzają Maryję wynika właśnie z tego, że stała się Matką Boga, pokorną służebnicą Pańską. „Ona zgadzając się na Twoje Słowo stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei” (4. prefacja o NMP).
W Kościele 1 stycznia obchodzony jest także jako Światowy Dzień Pokoju. W obecnej sytuacji nie trzeba nikogo przekonywać o potrzebie modlitwy o pokój. Zachęcała do niej sama Maryja w czasie objawień fatimskich. Jedną z najstarszych i najbardziej znanych modlitw do Matki Bożej jest ta rozpoczynająca się od słów: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…”. Maryja poza tym, że jest Matką Boga, chce być także Matką wszystkich ludzi. Upraszajmy Jej potężnego wstawiennictwa także przed naszym domanowskim wizerunkiem Matki Zbawiciela.                                                    FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730