updated 5:41 PM CEST, Jun 3, 2023

2022 Świętowanie Bożego Narodzenia

Ostatnie dni grudnia dla nas, ludzi wierzących, są czasem wielkiej radości i nadziei. Mimo, że na dworze ciemno, zimno i plucha, nasze serca rozświetla prawda, że oto Bóg przychodzi do człowieka, aby go zbawić. Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczynamy wieczerzą wigilijną. Od światełka betlejemskiego, przyniesionego przez naszych harcerzy, zapalamy wigilijną świecę CARITAS. Następnie słuchamy opowiadania o wydarzeniu sprzed 2000 lat, które odmieniło historię świata. Widzimy Maryję

i Józefa, młode małżeństwo, które udaje się w daleką podróż do Betlejem na spis ludności. Droga jest bardzo uciążliwa dla Maryi, która już w niedługim czasie ma urodzić Dziecko. Niestety, po przybyciu na miejsce okazuje się, że nie mają oni gdzie się zatrzymać. Św. Józef znajduje jednak schronienie dla swojej rodziny i tam przychodzi na świat Syn Boży. Tej samej nocy odwiedza ich grupa okolicznych pasterzy, którym anioł z nieba oznajmił, że oto w Betlejem przyszedł na świat długo oczekiwany Mesjasz. Ten, którego zapowiadali prorocy, na którego czekał cały naród, nie rodzi się w królewskim pałacu, ale w ubogiej stajni. Pasterze powracają do swych stad, wdzięczni Bogu, że mogli być świadkami tak niezwykłego wydarzenia.
Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii, dzieląc się opłatkiem, składamy sobie życzenia. Jest to dobra okazja do pojednania, przeproszenia i wybaczenia sobie różnych krzywd, aby także i w naszych sercach zamieszkało Boże Dzieciątko. Trwając w radości tej nocy spożywamy tradycyjną postną wieczerzę wigilijną, obdarowujemy się podarunkami i śpiewamy kolędy, oczekując na Pasterkę. Jak podaje św. Łukasz, któremu zawdzięczamy opowiadanie o narodzeniu Chrystusa, aniołowie wielbili Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”, zaś „pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (Łk 2, 14.20). Także i my, pragnąc uwielbić Boga, uczestniczymy w świątecznej Mszy Świętej, dziękując Mu, że przyszedł do nas, stał się jednym z nas. Pokrzepiający jest widok tego, jak niemal wszyscy obecni w świątyni wychodzą z ławek, aby przystąpić do Komunii świętej. Świadczy to o zrozumieniu znaczenia przeżywanych Świąt i dobrym przygotowaniu naszych serc na spotkanie z Bogiem. Świątecznie udekorowany kościół, podkreśla radosny charakter Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W naszej świątyni jedna z choinek przystrojona jest ozdobami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci, które na wiosnę przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Bożonarodzeniowa szopka przypomina nam, co świętujemy oraz stwarza miejsce do osobistej modlitwy. Dodatkowo przy niej znajdują się pierniki, przygotowane przez ministrantów i ich mamy, z dołączonymi świątecznymi życzeniami. Każdy może poczęstować się pierniczkami i przy okazji wspomóc ministrantów w zbieraniu funduszy na ich letnie wyjazdy.
Do polskich tradycji bożonarodzeniowych należy wspólne kolędowanie w rodzinach, a także wraz z odwiedzającymi nasze domy kolędnikami. Kolejny już rok grupa dzieci z miejscowej szkoły, pod opieką księdza proboszcza, będzie odwiedzała nasze domy z bożonarodzeniowym przedstawieniem i kolędą, zbierając datki na misje. Przyjmijmy ich serdecznie, wdzięczni Panu Bogu, że obdarowuje nas na tyle, iż możemy się także podzielić z naszymi bliźnimi w krajach misyjnych.
Okres Bożego Narodzenia to również czas dorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych domach. Kolęda jest okazją do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i domowników oraz spotkania z naszymi kapłanami. Służy poznaniu wiernych przez duszpasterza, uczestniczeniu w ich radościach i problemach. Przyjęcie w domu kapłana jest wyrazem naszej wiary i przynależności do wspólnoty parafialnej.

Niechaj Święta Bożego Narodzenia będą błogosławionym czasem spotkania z Bogiem i bliskimi. Niech Nowonarodzony Jezus przyniesie nam miłość, wiarę i nadzieję, a nasze rodziny i naszą Ojczyznę obdarzy pokojem.                                                                             FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730