updated 5:21 PM CEST, Jul 22, 2024

Koronacja Obrazu Matki Bożej

W niedzielę 28 czerwca 2015 roku na ołtarzu polowym, ustawionym przed świątynią w Domanowie, gdzie znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus dokonał aktu jego koronacji.

W dekrecie koronacyjnym, odczytanym podczas uroczystości, napisał on m.in., że Obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa został ukoronowany na prawie diecezjalnym. Jednocześnie trzecią niedzielę miesiąca lipca ustanowił dniem świątecznym ku czci Pani Domanowskiej z zachowaniem stosownych przepisów kościelnych i liturgicznych.

 

Przypomniał też, że słynący łaskami Obraz Matki Zbawiciela Naszego Jezusa, zwanej dawniej Matką Bożą Szkaplerzną, jest dziełem włoskiego malarza Giovanniego Verentiego z Padwy. W 1648 roku został on ofiarowany kościołowi przez Seweryna Domanowskiego, po śmierci jego żony Anny Kuleszy. W 1763 roku Wizerunek Matki Bożej umieszczono go w ołtarzu głównym. Pod koniec XVIII wieku nieznany artysta domalował świętym Postaciom korony oraz berło w ręku Maryi. Podczas gruntownej konserwacji Obrazu w 1971 roku powrócono do Jego pierwotnego wyglądu. Od samego początku Wizerunek Pani Domanowskiej był otaczany wielkim kultem o czym świadczą między innymi: powstanie Bractwa Szkaplerza Świętego oraz liczne i różnorodne wota.

Nowe korony ze srebra, na które położono złoto, zostały wykonane w Kobyłce koło Warszawy przez Tomasza Łukasiuka. W osobnym dekrecie ustanowił również domanowską świątynię, ze względu na jej rolę w rozwijaniu kultu Maryjnego na Podlasiu, Sanktuarium Diecezjalnym Najświętszej Matyi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa.

Proboszcz zaś parafii w Domanowie, którym jest obecnie ks. kan. Walenty Wojtkowski, będzie także kustoszem tego sanktuarium.

Uroczystości w Domanowie poprzedziły Misje Święte, prowadzone przez ks. kan. dr Dariusza Kujawę, modlitewne czuwanie wspólnot maryjnych prowadzone przez ks. Romana Kowerdzieja oraz wprowadzenie historyczne ks. dra Rafała Romańczuka. W ramach przygotowań do koronacji przez kilka tygodni w podlaskiej edycji Tygodnika Katolickiego „ Niedziela” ukazywały się fragmenty publikacji ks. dr Andrzeja Ulaczyka, przybliżającej to sanktuarium.

W wygłoszonej homilii bp Tadeusz Pikus przypomniał rolę Maryi w dziele pojednania Boga i człowieka, których drogi i myśli rozeszły się po grzechu pierworodnym. Dopiero po wypowiedzianym „Fiat”, mysli Boga stały się myślami Maryi, a drogi Maryi, drogami Boga. W Maryi spełniła się rajska zapowiedź pojednania myśli Boga i człowieka, dokonana w Jezusie Chrystusie.

Ksiądz biskup mówił też o różnorodności ukazywania oblicza Maryi, związanej z tradycją, kulturą i objawieniami i jej w świecie, za który kryje się zawsze ta sama Matka, która była w czasie ziemskiego życia Chrystusa, a dzisiaj ułatwia drogę do Niego. Nawiązując zaś do Maryi ukazanej na obrazie w Domanowie podkreślił, ze jest on naznaczony wielka miłością ofiarodawcy do swej zmarłej żony, czego znak wdać w napisie umieszczonym pod oraz wiarą w pomoc Maryi. Przypomniał trudne czasy dla ludności polskiej na terenach Podlasia oraz zaufanie Matce Bożej do której przybywała. O otrzymywanych łaskach za je pośrednictwem świadczą pozostawiane wota. Przytoczył o także dokument potwierdzający przekazanie do depozytu w czasie powstania kościuszkowskiego, precjozów na z domanowskiego kościoła, w tym także ozdób z obrazu Maryi, które nigdy tam nie powróciły, wpisując się w historię drogi Polaków do wolności.

Pasterz Kościoła drohiczyńskiego podziękował za rozpoczęcie starań o ukoronowanie obrazu z Domanowa zarówno poprzedniemu proboszczowi ks. kan. Benedyktowi Karpińskiemu, jego poprzednikowi ks. bp Antoniemu Dydyczowi oraz obecnemu proboszczowi ks. kan. Walentemu Wojtkowskiemu, za dokończenie tego dzieła.
Ks. Wojtkowski w swoich podziękowaniu podkreślił wielką współpracę w przygotowaniu uroczystości z obecnym i poprzednim ordynariuszem, władzami Gminy Brańsk, artystami, miejscową szkołą i wieloma instytucjami z sąsiednich miejscowości.

Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski podkreślił że wydarzenie to ma również wielkie znaczenie w historii tamtejszego regionu, a w darze przekazał on księdzu biskupowi specjalnie namalowaną kopię obrazu Matki Bożej z Domanowa z koronami.

W uroczystości uczestniczyli kapłani z diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, misjonarze, bracia i siostry zakonne, pielgrzymki piesze i niepełnosprawnych, grupy modlitewne, motocykliści oraz kilka tysięcy osób przybyłych z różnych stron. Śpiewy wykonywał chór Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej oraz zespół ludowcy „ Mnianka”, który wykonał specjalnie skomponowaną na tę uroczystość pieśń.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 22 luty 2016 13:20

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730