updated 4:33 PM CET, Dec 5, 2023

2022 Rekolekcje Adwentowe

W naszej parafii w dniach 16-18 grudnia 2022 r. miały miejsce rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. kan. Krzysztof Janowic, proboszcz z Perlejewa. Tematem tegorocznych rekolekcji było prawdziwe przesłanie i znaczenie Świąt Bożego Narodzenia.
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy refleksją nad przeżywanym okresem adwentu. To już kolejny adwent w naszym życiu, kolejne rekolekcje adwentowe. Tak naprawdę, to całe nasze życie jest

czasem adwentu, podczas którego przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem po śmierci. Wokół nas pełno już świątecznych ozdób, życzeń, ale jakoś brak w nich nawiązania do istoty tych Świąt, jaką jest narodzenie Syna Bożego. Dla nas, ludzi wierzących, są to Święta przyjścia Boga na świat, wypełnienia się Bożej obietnicy. Ma to być nie tylko czas spotkania z rodziną, ale także czas osobistego spotkania z Bogiem. Nie możemy skupiać się tylko na świątecznej atmosferze, ale przede wszystkim na prawdziwym przesłaniu tych Świąt – Bóg przychodzi do człowieka, Bóg jest blisko nas. Chrystus chce być w naszym sercu cały czas, nie tylko od święta. Mamy troszczyć się o naszą osobistą świętość, dawać świadectwo życia wiarą wobec świata. Słyszymy, że ludzie odchodzą z Kościoła nie zgadzając się z tym, co Kościół głosi. Ale Kościół nie głosi czegoś wymyślonego przez tego czy innego biskupa czy księdza, Kościół głosi naukę samego Boga. Jeszcze częstsze są sytuacje, kiedy ludzie oficjalnie się z Kościoła nie wypisują, ale żyją jakby Boga nie było, nie uczestniczą w liturgii i nie przystępują do sakramentów. Dlatego potrzeba nam osobistej świętości, aby wobec takich ludzi dawać świadectwo, swoim życiem potwierdzać, że Święta Bożego Narodzenia to nie czas pełen „magii”, ale że jest to czas, kiedy przychodzi do mnie mój Bóg. W naszym życiu jest tyle problemów, trosk, lęków. Trzeba nam bliskości Boga, aby nas umacniał, byśmy nie popadli w jakieś lęki czy frustracje. Jego mocą każdego dnia będziemy stawali do naszych obowiązków, naszego życia. Niech zawsze nam towarzyszy prawda Świąt Bożego Narodzenia – Bóg przyszedł do człowieka, aby go zbawić.
Drugiego dnia rekolekcji usłyszeliśmy w Ewangelii rodowód Jezusa Chrystusa. Ta historia uświadamia nam, że Pan Jezus jest wpisany w konkretnych ludzi, wyszedł z konkretnego rodu. Przyszedł na świat nie w jakiś nadzwyczajny sposób, ale jako człowiek, aby w ludzkim ciele doświadczyć cierpienia i przez to odkupić każdego z nas. W czasie naszego życia przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem, dążąc do świętości. Szczególnym naszym przewodnikiem na tej drodze jest Maryja, która pomaga nam w zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa. Idąc za nią nic złego nam się nie stanie. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, ale Matka Boża jest niezwyciężona. Mamy nie tylko wpatrywać się w Nią i podziwiać, ale także podejmować konkretne działania. Nie jest to proste, ale na tyle, ile możemy, mamy starać się naśladować Jej wiarę, zaufanie Bogu, cierpliwość i wytrwałość. Różne są sytuacje w naszym życiu, prace, obowiązki, choroby, cierpienia. Podobnie było u Matki Bożej, ale Ona wytrwała do końca, aż pod krzyż. Nie pozwólmy sobie wyrwać z naszych serc, z naszych rodzin, z naszego życia, czci dla Matki Najświętszej. Błogosławiony kard. Wyszyński stwierdził, że choć ludzie się zmieniają, to Ona w Polsce nigdy słabsza nie będzie. Stąd wyłania się druga prawda Świąt Bożego Narodzenia – z nami jest Chrystusowa Matka i Ona prowadzi nas do Jezusa.
Trzeciego dnia ksiądz rekolekcjonista skupił się na postaci św. Józefa - człowieka czynu, wiary i zaufania Panu Bogu. Dowiódł tego biorąc Maryję do siebie, wbrew powziętemu wcześniej zamiarowi, aby ją oddalić; ratuje Dzieciątko przed Herodem, uciekając do Egiptu, a gdy nadchodzi pora, wraca do Nazaretu. Józef słucha, co mówi do niego Bóg i jest mu posłuszny w postawie całkowitego zaufania. Z tego względu Bóg powierzył mu w opiekę swojego Syna. Zapewne chcemy naśladować postawę św. Józefa, ale często brak nam wiary. Umocnienie na naszej drodze do świętości możemy znaleźć we wspólnocie Kościoła. Nie uczestnicząc w jego życiu, w Eucharystii, świadomie odrzucamy obecność Boga w naszym życiu, pracy, rodzinie, cierpieniach. Święty Józef mówi nam: bądź człowiekiem zaufania, bądź człowiekiem wierzącym, a Bóg w twoim życiu będzie czynił dobro. Zapraszaj Go przez modlitwę, sakramenty, otwarcie na Słowo Boże. Niech zawsze będzie w nas pragnienie spotkania z Bogiem – Emmanuelem, zarówno w czasie tych Świąt jak i na co dzień.
Tegoroczne rekolekcje adwentowe uświadomiły nam, na co tak naprawdę czekamy, przeżywając czas adwentu. Czekamy na żywego i prawdziwego Boga, który przychodzi do nas, chce być blisko ludzi, których tak bardzo kocha. Pamiętajmy, co świętujemy podczas Świąt Bożego Narodzenia – Bóg posyła na świat swego Syna, aby nas zbawić. Niech naszą odpowiedzią na Bożą miłość będzie dobre i święte życie, które każdego dnia przybliża nas do spotkania z naszym Ojcem w niebie.                                                                                             FB

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 19 grudzień 2022 19:29

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730