updated 9:15 AM CEST, Apr 14, 2024

2022 ADWENT - czas radosnego oczekiwania

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania, czasem nawrócenia i nadziei. Do nawrócenia

wzywa liturgia tego okresu głosami proroków, a przede wszystkim Jana Chrzciciela, który wołał: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Na bogate w łaski przyjście Zbawiciela serce człowieka musi być przygotowane przez pokutę. Stąd liturgia adwentowa stawia nam przed oczy proroka Izajasza i Jana Chrzciciela jako wzory pokuty. W Adwencie odprawia się Msze Święte roratnie ku czci Matki Bożej, razem z którą oczekujemy na przyjście Chrystusa. Do zwyczajów tego okresu należy przygotowywanie wieńca adwentowego, składającego się z czterech świec wśród zielonych gałązek. Zapalanie kolejnych świec w następujące po sobie niedziele Adwentu jest upamiętnieniem różnych etapów historii zbawienia przed przyjściem Chrystusa i symbolem prorockiego światła, które z czasem coraz bardziej rozjaśniało noce starotestamentalnego oczekiwania na przyjście Mesjasza.
W dzisiejszych czasach wartościom i znaczeniu Adwentu zagraża komercyjny zwyczaj przygotowywania się do świąt Bożego Narodzenia, z tysiącem pustych ofert wywodzących się ze społeczeństw konsumpcyjnych. Nie dajmy się wciągnąć w tę przedświąteczną gonitwę i wykorzystajmy jak najlepiej czas Adwentu uczestnicząc w Roratach i rekolekcjach adwentowych, dzieląc się z potrzebującymi, poprzez nawrócenie i modlitwę pogłębiając naszą relację z Bogiem, na którego przyjście oczekujemy. „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 34-36).
Na podstawie: ks. T. Sinka, „Zarys liturgiki”                                                         FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730