updated 2:47 PM CEST, Sep 24, 2023

Dzień Zaduszny

Dzień Zaduszny jest poświęcony modlitwie za tych zmarłych, którzy znajdują się w czyśćcu. W pierwszych dniach listopada odwiedzamy groby naszych bliskich, które wcześniej sprzątamy, czyścimy, przyozdabiamy kwiatami i zniczami. To dowód więzi z przodkami, świadectwo miłości, wiary w świętych obcowanie. Kościół uczy, że w odniesieniu do zmarłych najważniejsza jest modlitwa za

ich dusze. O tym, że modlitwa ta sięga poza granice życia, przypominają płonące na grobach znicze, których światło w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje Chrystusa, stanowi atrybut wieczności i przypomina o zmartwychwstaniu. Rozświetlające cmentarz lampki przypominają, że jest on miejscem nie rozpaczy, ale światła i nadziei. W początkach listopada, kiedy nieunikniona staje się refleksja nad śmiercią i przemijaniem, uświadamiamy sobie, że jedyne, co można uczynić dla zmarłego, to się za niego pomodlić, a najważniejsza jest Msza Święta i Komunia święta w jego intencji. Aby pomóc duszom czyśćcowym, Kościół ustanowił także odpusty za zmarłych, które można uzyskać od 1 do 8 listopada. Po ofiarowaniu odpustu za duszę cierpiącą w czyśćcu na pewno zostanie skrócona jej kara za grzechy. Mówi o tym nauka Kościoła, a także świadectwa wielu świętych, którzy mieli wizje czyśćca lub kontakt z duszami czyśćcowymi. Największym cierpieniem tych dusz jest ogromna tęsknota za Bogiem. Dusze w czyśćcu nie mogą same sobie pomóc, tylko modlitwa ludzi żyjących jest w stanie im pomóc w dostaniu się do nieba. Święta Faustyna pisze, że taka pomoc jest wielkim uczynkiem miłosierdzia wobec nich. Inną formą modlitwy za zmarłych są wypominki, czyli niejako „przypominanie” Panu Bogu konkretnych zmarłych, wyczytywanych po imieniu. W naszej parafii modlimy się za zmarłych polecając ich Bożemu Miłosierdziu w wypominkach oraz podczas procesji różańcowych na cmentarz, odbywających się przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. FB

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 11 listopad 2022 18:41

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730