updated 7:01 PM CET, Feb 8, 2023

1 Listopad Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – to uroczystości ściśle ze sobą związane. W tym czasie objawia się pełny wymiar Kościoła, który obejmuje: zbawionych w niebie, przebywających w czyśćcu i pielgrzymujących na ziemi. W pierwszy dzień

– Wszystkich Świętych – czcimy wszystkich, którzy są święci, a więc zbawieni: „Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia” (prefacja o Wszystkich Świętych). Kościół czcząc pamięć Wszystkich Świętych wskazuje nam przykłady do naśladowania, ale także orędowników i pomocników na drodze do nieba: „W zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący wieniec chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.” (1. prefacja o świętych); „Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład Świętych nas pobudza a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia” (2. prefacja o świętych).
Kościół od zawsze uczy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Być świętym oznacza uczciwe żyć i rzetelnie pracować, wypełniać swoje powołanie, żyć w zgodzie z Bogiem i z ludźmi. Przeciwności losu znosić ze spokojem, w pełnym zaufaniu Bożemu Miłosierdziu. Nie odpłacać ludziom pięknym za nadobne, ale zło dobrem zwyciężać; w swoim postępowaniu zawsze kierować się miłością do Boga i bliźniego. Jest to droga trudna i wymagająca, ale pewna i sprawdzona przez wielu, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do nieba. Jest to droga ośmiu błogosławieństw, a kroczenie nią zapewnia „wielką nagrodę w niebie”.  FB

Ostatnio zmienianypiątek, 11 listopad 2022 18:42

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730