updated 4:33 PM CET, Dec 5, 2023

7. rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Domanowskiej

W niedzielę, 17 lipca 2022 r., przeżywaliśmy uroczystości związane z 7. rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Domanowskiej. Sumie odpustowej koncelebrowanej przewodniczył, pochodzący z naszej parafii, ks. Sylwester Falkowski, obecnie posługujący jako wikariusz sokołowskiej parafii konkatedralnej. W wygłoszonym Słowie Bożym wskazał nam na Maryję, jako najlepszą i najskuteczniejszą pośredniczkę Bożych łask. Pomimo iż to Bóg jest naszym najlepszym Ojcem i Zbawicielem, to jednak łatwiej nam zwracać się z naszymi prośbami do Niego za

pośrednictwem Matki Najświętszej. Nie ma w tym nic złego, gdyż Maryja, jako wybrana przez Boga i całkowicie Mu oddana, nigdy Go nie przysłania, ale tak, jak na naszym domanowskim obrazie, wskazuje na swojego Syna i do Niego prowadzi. Jest blisko nas, zna nasze troski i zmartwienia, wstawia się za ludźmi u Boga, tak jak uczyniła to na weselu w Kanie Galilejskiej. Przez wzgląd na doskonałe pełnienie przez Nią woli Bożej, Pan Bóg nie jest w stanie niczego jej odmówić. Jako najlepsza Matka, w swoich licznych objawieniach, przestrzegała i napominała ludzi, prosiła o nawrócenie, modlitwę i czynienie pokuty, co sprawi, że Jej wstawiennictwo będzie jeszcze skuteczniejsze. Podczas jednego z nich, kiedy to przekazała ludziom szkaplerz, dała także obietnicę, że kto w nim umrze, uniknie wiecznego potępienia. Tak wielkie łaski Matka Boża obiecuje swoim czcicielom. Przeżywany dzień świąteczny ku czci Pani Domanowskiej jest wspaniałą okazją do podziękowania naszej przemożnej Patronce za wstawiennictwo i opiekę, której, jak wielu z naszych parafian może potwierdzić, doświadczamy na co dzień. Maryja zawsze prowadzi nas do swojego Syna, dlatego w dniu Jej poświęconym, gromadzimy się w świątyni, na sprawowanie Najświętszej Ofiary. Mamy też możliwość, czerpiąc ze skarbnicy zasług Chrystusa i świętych, dostąpienia łaski odpustu zupełnego. Niech nasza cześć do Matki Najświętszej wyraża się przede wszystkim poprzez naśladowanie Jej cnót i posłuszeństwa woli Bożej.
Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz Krzysztof Napiórkowski, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, podziękował parafianom i pielgrzymom za wspólną modlitwę, a także wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości odpustowych. Już od kilku lat, dla uświetnienia oprawy tego parafialnego święta, przed kościołem są wykonywane dywany i kompozycje kwiatowe z motywami eucharystycznymi i maryjnymi.
Zwieńczeniem uroczystości była adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył ks. Sylwester. Modliliśmy się wspólnie do Pana Boga za pośrednictwem Matki Bożej Domanowskiej: „Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga, przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo potrzeba nam światła i mocy, bo potrzeba nam miłosierdzia, gdy słabniemy i upadamy, łaski, aby żyć według Bożych przykazań. Polecamy Ci, Matko naszą parafię, bądź nam Pocieszycielką i Wspomożeniem. W Twoje Matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, cierpiących a zwłaszcza tych, którzy już kończą swoją ziemską drogę. Matko przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź nas do Nieba.” Następnie miała miejsce procesja eucharystyczna wokół świątyni, zakończona hymnem „Ciebie, Boga, wysławiamy” i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Była także możliwość oddania czci Matce Bożej poprzez obejście na kolanach ołtarza z Jej wizerunkiem.
Lipcowy odpust Matki Bożej Domanowskiej od dawna gromadzi wielu Jej czcicieli. Umocnieni Słowem Bożym, pokrzepieni Jego Ciałem i Krwią oraz ufni w orędownictwo i opiekę Pani Domanowskiej, wcielajmy w życie Jej prośbę: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn Mój wam powie. FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730