updated 7:16 PM CEST, Aug 2, 2022

2022 Jerycho Różańcowe

Zdjęcia

W dniach 23-30 kwietnia 2022 r. w dekanacie brańskim zorganizowano Jerycho Różańcowe. W wyznaczone dni każda z dziewięciu parafii trwała na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu: Brańsk 23-25.04, Topczewo 25-26.04, Rudka/Klichy/Dołubowo 26.04, Domanowo 26-27.04, Grodzisk 27-28.04, Chojewo 28-29.04, Szmurły 29-30.04. Intencje, w jakich modlono się podczas Jerycha Różańcowego były

następujące:
- wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy Narodu, Europy i świata,
- za Ojca Świętego i cały Kościół, za biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wierzących,
- o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski,
- o obudzenie ducha pokuty w narodzie polskim i przebłaganie Bożego miłosierdzia za grzechy przeciw życiu,
- wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi, bluźnierstwa, świętokradztwa i niewdzięczność ludu Bożego,
- o pokój na Ukrainie i na świecie, a szczególnie w Ojczyźnie naszej,
- o uznanie przez wszystkich Polaków, że Jezus Chrystus jest Królem naszego narodu,
- za dzieci, młodzież i rodziny polskie, by były Bogiem silne, przywiązane do wartości chrześcijańskich,
- za naszą parafię, księdza proboszcza, wszystkich posługujących w naszym kościele i za każdego parafianina indywidualnie, byśmy byli dobrzy jak chleb, tworząc wspaniałą wspólnotę,
- za chorych i cierpiących w naszej wspólnocie parafialnej oraz we wszystkich naszych intencjach,
- za kapłanów, osoby konsekrowane, powołanych z naszej parafii i za ich rodziny,
- za migrantów i uchodźców.
Wydarzenie było zorganizowane i prowadzone głównie przez Koła Żywego Różańca, a w naszej parafii włączyli się w nie także: dzieci, młodzież, nauczyciele, rodziny powołanych, mieszkańcy poszczególnych wsi, parafialny zespół Caritas, Adoracja Nocna. W parafii Domanowo rozpoczęliśmy Mszą Świętą we wtorek 26 kwietnia o godz. 1700, a zakończyliśmy w środę 27 kwietnia Eucharystią o godz. 1600. Przez całą dobę, także w nocy, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół nigdy nie był pusty, zawsze były osoby czuwające na modlitwie, o co zatroszczyła się zelatorka parafialna Pani Maria Muczyńska. Każda grupa rozpoczynała od rozważenia jednej części różańca, był także czas na osobistą adorację w ciszy. Jerycho Różańcowe stało się czasem wielkiej mobilizacji modlitewnej naszych parafian. Ufamy, że dobry Bóg wysłucha tych, którzy „dniem i nocą wołają do Niego” (Łk 18, 7).
Jerycho Różańcowe to siedem dni i nocy nieprzerwanej modlitwy różańcowej, połączonej z uczestnictwem w Eucharystii i adoracją Najświętszego Sakramentu. Inicjatywa nawiązuje do opisanego w Księdze Jozuego zdobywania w niezwykły sposób przez Izraelitów Jerycha, które to wydarzenie jest przykładem posłuszeństwa Bogu, wytrwałości i ufności. Okrążanie miasta przez 7 dni z Arką Przymierza na czele pochodu, połączone z modlitwą i przy dźwięku trąb, spowodowało rozpad potężnych i dotąd niezdobytych murów tego miasta. Jest to dla nas wszystkich zachęta do wiary w skuteczność modlitwy i ufności w to, że Bóg wysłuchuje tych, którzy się do Niego zwracają. Pierwsze Jerycho Różańcowe w Polsce zostało zorganizowane w dniach 1-7 maja 1979 r. po to, aby pokonać wszystkie przeszkody uniemożliwiające Papieżowi Polakowi przyjazd do Ojczyzny. Od tamtej pory Jerycha Różańcowe są organizowane w różnych intencjach na terenie całego kraju (źródło: E. Marek „Jerycho Różańcowe”, „Różaniec” nr 02/2014).                                                           FB

Ostatnio zmienianypiątek, 29 kwiecień 2022 20:03

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730