updated 4:32 PM CET, Jan 22, 2022

2021r 11 listopada

11 listopada 2021 r. w naszym sanktuarium miały miejsce gminne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 900 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, sprawowaną przez księdza proboszcza Krzysztofa Napiórkowskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych, na czele z Panem Wójtem Andrzejem Jankowskim, społeczność szkolna, reprezentowana przez

uczniów, nauczycieli i poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Domanowie oraz zuchów z gromady zuchowej „Promyczki”, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z prezesem gminnym Panem Przemysławem Cereniewiczem i pocztem sztandarowym, zespół ludowy „Mianka” oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście. Wszystkich przybyłych powitał ksiądz proboszcz i zaprosił do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. W wygłoszonym kazaniu przypomniał zebranym radosne przesłanie Święta Niepodległości. Datę tego święta ustalono na 11 listopada, ale musimy pamiętać, że jest to data symboliczna. W okresie kształtowania się polskiej państwowości po I wojnie światowej nikt nie był świadomy, ile wojen przyjdzie jeszcze stoczyć w obronie wolnej Polski. Lata rozbiorów były długie i odcisnęły swoje piętno w duszach ludzkich. To, że po 123 latach jeszcze istniał naród polski i byli ludzie, w których żywe było pragnienie istnienia wolnej Polski było czymś niesamowitym. Tak długi okres niewoli mógł bowiem spowodować, że Polacy rozproszyliby się i rozmyli wśród otaczających ludów, zapomnieli swojego języka i kultury, a jednak, gdy nadarzyła się okazja do odtworzenia własnego państwa, to skorzystali z niej i ziścili marzenia pokoleń o życiu we własnym niepodległym kraju. To jak ważną rzeczą była dla Polaków Ojczyzna okazało się w 1939 r. Żeby stawić czoła wrogom tak potężnym, potrzeba było wielkiego umiłowania Ojczyzny i wielkiej woli, aby istniała ona za wszelką cenę. Stawia to nas współczesnych wobec pytania, czy i my teraz bylibyśmy w stanie zachować się tak, jak nasi przodkowie, walczący o wolny kraj. Dlatego też należy się wdzięczność tym, którzy dzisiaj stoją na straży polskich granic i robią wszystko, żeby nasz kraj był wolny i spokojny. Porównując Polskę z innymi państwami można powiedzieć, że w wielu z nich ludzie żyją dostatniej, panuje większy porządek, jest lepsza organizacja, ale trzeba też pamiętać, że Polacy tworzący przeszło 100 lat temu wolną Polskę po zaborach mogli powiedzieć to samo. Mimo to oni nie chcieli żyć nigdzie indziej, tylko w Polsce i robili wszystko, żeby żyło się w niej jak najlepiej. Ludzie z okresu międzywojennego są dla nas przykładem patriotyzmu oraz sumiennej pracy na rzecz wspólnej Ojczyzny. Kaznodzieja zaapelował, abyśmy pamiętali o naszej bogatej i pięknej historii i czerpali z niej dobre wzorce, pracując dla Polski dobrze i uczciwie. Zachęcił do modlitwy za naszą Ojczyznę, aby dobry Bóg jej błogosławił i byśmy mogli spokojnie żyć w wolnym kraju, być Polakami i katolikami, byśmy dawali dobry przykład wiary i patriotyzmu. Modlitwę winniśmy także tym wszystkim, którzy przelewali krew za Polskę, a więc także za nas, aby Pan Bóg wynagrodził ich trud życiem wiecznym w niebie.
Po zakończeniu Mszy Świętej zgromadzeni przeszli na plac przykościelny, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Po nim głos zabrał Pan Wójt Andrzej Jankowski. Następnie delegacje władz gminnych, Szkoły Podstawowej w Domanowie, strażaków i zespołu „Mianka” złożyły kwiaty i znicze pod tablicą znajdującą się w przykościelnym parku. W tym czasie zespół „Mianka” śpiewał patriotyczne pieśni. Na zakończenie zebrani wspólnie odmówili modlitwę „Anioł Pański” w intencji poległych za Ojczyznę i odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”, polecając nasz kraj opiece dobrego Boga.                                                                                                                                                                                    FB

Ostatnio zmienianyniedziela, 21 listopad 2021 15:54

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730