updated 4:32 PM CET, Jan 22, 2022

Dzień Zaduszny. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Kościół, uczciwszy 1 listopada triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, 2 listopada wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy Świętej. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Tak jego wizję przedstawia w swoim „Dzienniczku” św.

siostra Faustyna: „Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję «Gwiazdą Morza». Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe” („Dzienniczek”, nr 20).
Od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa znana jest i praktykowana modlitwa za zmarłych. Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich najbliższych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch 12, 46). Modlitwa za zmarłych jest także jednym z uczynków miłosierdzia względem duszy.
Najważniejszą modlitwą zanoszoną do Boga za tych, którzy odeszli do wieczności, była zawsze i jest Msza Św. Kościół podczas każdej Eucharystii modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata: „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości” (II Modlitwa Eucharystyczna). Jedną z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych są wypominki. Zwyczaj ten sięga czasów starożytnych, kiedy to w czasie Mszy Św. odczytywano tzw. dyptyki czyli tabliczki, na których wierni wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, męczenników i wiernych zmarłych. Z czasem, kiedy zaczęto odprawiać Msze Św. za pojedynczych zmarłych, odstąpiono od dyptyków. Dzisiejsze wypominki są kontynuacją starożytnych, z tym że ich forma została zmieniona w X wieku i według niej są dziś sprawowane (na podstawie: brewiarz.pl, niedziela.pl).
Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas: „Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych” (KKK 1032); „Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami” (KKK 1479).
Stolica Apostolska również w tym roku przedłużyła na cały listopad możliwość uzyskania odpustu za wiernych zmarłych, tzn. można go uzyskać przez osiem, wybranych przez siebie, dni listopada. W naszej parafii mamy ku temu dobrą okazję, uczestnicząc w procesjach różańcowych na cmentarz, podczas których modlimy się za naszych zmarłych.

Dekrety Penitencjarii Apostolskiej                                                               FB

Ostatnio zmienianyśroda, 03 listopad 2021 16:03

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730