updated 6:46 AM CEST, Oct 16, 2021

2021r 6 Rocznica Koronacji

W niedzielę, 18 lipca 2021r., świętowaliśmy odpust parafialny związany z 6. rocznicą koronacji obrazu Pani Domanowskiej oraz wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Pieśnią poświęconą Matce Bożej Domanowskiej, wykonaną przez zespół ludowy Mianka, rozpoczęto uroczystą sumę odpustową, której przewodniczył ks. kan. Mieczysław Rzepniewski z Klich. Następnie ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski powitał  zgromadzonych parafian i pielgrzymów i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. W wygłoszonym Słowie Bożym ks. Mieczysław mówił o

pobożności maryjnej, przejawiającej się między innymi przez przyjęcie jej szkaplerza. Szkaplerz został ofiarowany św. Szymonowi Stockowi w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. jako odpowiedź na jego modlitwy o ratunek dla zakonu karmelitańskiego. Zakon ten w owym czasie, prześladowany w Ziemi Świętej przeniósł się do Europy, gdzie także spotkał się z niechęcią. Karmelici rozpowszechnili szkaplerz w całej Europie. Przyjmowali go władcy, duchowni oraz prości ludzie. Szkaplerz karmelitański jest znakiem szczególnego związku z Matką Bożą i ochrony w niebezpieczeństwach. Widnieją na nim wizerunki Matki Najświętszej i Serca Pana Jezusa, ponieważ na naszej drodze wiary potrzebujemy zarówno czułości Matki jak i miłosierdzia jej Syna. Z przyjęcia szkaplerza płynie wiele dóbr duchowych, gdyż każdy, kto go nosi, stara się naśladować Matkę Bożą i jej postawę posłuszeństwa Bogu. Jako przykład człowieka wielkiej pobożności maryjnej ks. Mieczysław wskazał Sługę Bożego Fultona Sheena, amerykańskiego biskupa i cenionego kaznodziei. Jako dziecko, w dniu chrztu świętego, został on ofiarowany Matce Bożej. Przez całe życie towarzyszyła mu myśl, że winien być sługą Maryi. Wielokrotnie pielgrzymował do sanktuariów maryjnych w Lourdes i w Fatimie. Poprosił on kiedyś Matkę Bożą, aby dotknęła go cierpieniem, a w zamian za to obdarzyła kogoś łaską wiary. Maryja wysłuchał jego prośby, stawiając na jego drodze osobę, którą przywrócił on na łono Kościoła. Doświadczył także wielu niedogodności, które przyjął jako wyrzeczenie w zamian za łaskę nawrócenia bliźniego. Kaznodzieja zachęcił nas do zawierzenia Maryi, która dzięki temu stanie się przewodniczką życia i pociechą w trudnościach.
Na zakończenie Mszy Świętej ks. prałat Janusz Łoniewski z Brańska przewodniczył modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Odmówiliśmy wspólnie Litanię Loretańską oraz Modlitwę do Matki Bożej Domanowskiej. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w procesji eucharystycznej wokół kościoła, zakończonej uroczystym hymnem „Ciebie, Boga, wysławiamy”.
W odpuście parafialnym uczestniczyło wielu parafian i pielgrzymów. Przybyli księża z sąsiednich parafii: ks. Janusz Łoniewski z Brańska, ks. Mariusz Laskowski z Chojewa, ks. Wojciech Juszczuk z Hodyszewa, ks. Andrzej Boguszewski oraz ks. Mieczysław Rzepniewski z Klich, ks. Walery Tomaszewski ze Szmurłów oraz ksiądz moderator oazy z archidiecezji białostockiej, która w Domanowie odbywa swoje rekolekcje wakacyjne. Parafianie wraz z księdzem proboszczem przygotowali przed kościołem kompozycje kwiatowe, nawiązujące do uroczystości i podkreślające jej podniosły charakter. Po Mszach Świętych można było nabyć tomiki poezji ks. Mieczysława Rzepniewskiego oraz wspomóc zbiórkę na leczenie chorego na SMA Nikodema Wasilewskiego z Białegostoku. Dzięki wielkiej ofiarności parafian i pielgrzymów udało się zebrać na ten cel ponad 5 500 zł.
Obraz Matki Bożej Domanowskiej został namalowany w 1648 r. przez włoskiego malarza Jana Verentiego i podarowany parafii przez Seweryna Domanowskiego. Początkowo został umieszczony w ołtarzu bocznym, ale z uwagi na cześć, jaką darzyli go wierni, po wzniesieniu w 1763 r. obecnej świątyni, obraz umieszczono w jej ołtarzu głównym. Kult oddawany Matce Najświętszej w domanowskim wizerunku sprawił, że rozpoczęto starania o jego koronację. Dokonał tego 28 czerwca 2015 r. ks. bp Tadeusz Pikus. Wtedy też kościół parafialny został ustanowiony Sanktuarium Diecezjalnym Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa.                                                                                                 FB

 1. Matko Domanowska, Ziemi i Nieba Pani,
  My grzesznicy Ci niesiem, serca nasze dziś w dani.
  I w opiekę oddajem naszych ojców zwyczajem,
  Ten ojczysty nasz kraj, piękny kraj, dumny kraj.
  2. Matko Domanowska do Twych stóp upadamy,
  Szczerze Ciebie prosimy, szczerze Ciebie błagamy.
  Nie wypuszczaj z opieki, dzieci swoich na wieki,
  Stój na straży sumienia - o Matko Pocieszenia!
  3. Matko Domanowska, o Prześliczna, Wspaniała,
  Tyle razy żeś z troską na nas tu spoglądałaś.
  Usuń nieprzyjaciela o Matko Zbawiciela,
  Na wyprawie na bój, Matko, Ty przy nas stój.
  4. Matko Domanowska, obdarz nas szczerą skruchą,
  Uproś u Syna łaski, uproś sercu otuchę.
  Ucz szukać w każdej doli, niezmiennie Bożej Woli,
  W łasce pomóż nam trwać i świętymi się stać.
  5. Najpiękniejsza Matuchno w szczerozłotej koronie,
  Tyś Królową serc naszych w Domanowskiej Ikonie.
  Wyrażamy dziś wolę, byś nas wzięła w niewolę,
  Błagamy na kolanach, przyjm o Niepokalana.
  6. Matko Domanowska, Ziemi i Nieba Pani,
  My grzesznicy Ci niesiem, serca nasze dziś w dani,
  I w opiekę oddajem, naszych ojców zwyczajem,
  Wszystkie sprawy i troski - Gminy i każdej wioski.
  słowa: Maria Muczyńska z Mnia
Ostatnio zmienianywtorek, 20 lipiec 2021 18:12

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730