Logo
Wydrukuj tę stronę

Powitanie Nowego Proboszcza

Zgodnie z Dekretem Kurii diecezjalnej w Drohiczynie .

Ks. Krzysztof Napiórkowski został mianowany proboszczem parafii Domanowo (z dniem 1 września 2018 r.) i zwolniony z urzędu proboszcza parafii Jabłonna Lacka (z dniem 31 sierpnia 2018 r.)

Proboszcz został wprowadzony przez ks. prał. dr Janusz Łoniewski i powitany przez młodzież i przedstawicieli parafii.
Oraz wspaniały zespół ludowy Mianka - który uświetnia zawsze nasze uroczystości.
Strona utworzona przez © Strony internetowe Białystok EINSER NETWORKS Tomasz Golonko. All Rights Reserved.