updated 2:32 PM CEST, Jul 7, 2024

Triduum Paschalne 2018

Wielki Czwartek - pierwszy dzień Triduum Paschalnego to czas wspominania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek to także Dzień Kapłana - według nauki Kościoła, w tym dniu został ustanowiony sakrament Kapłaństwa oraz Eucharystii.
Jak również czas refleksji i zadumy nad naszym życiem nie tylko doczesnym .
Nawiązując do kazania wygłoszonego na Mszy Świętej rozpoczynającej TRIDUUM PASCHALNE.  Zastanówmy się czy będziemy mogli pokazać dzieciom  NASZ własny PAMIĘTNIK. I będzie w nim również wspomniane nasze przeżycie tego wspaniałego Wielkiego Tygodnia. Duchowej uczty z Bogiem. 
Adorując Najświętszy Sakrament przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy)
rozważ te słowa skierowane do Ciebie :

Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom.

-Stefan Wyszyński kard

Ostatnio zmienianypiątek, 30 marzec 2018 08:10

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730